Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvar

EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018 och innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter. Dataskyddsförordningen stärker den personliga integriteten och rätten till skydd av personuppgifter. För att vi ska kunna ge tydlig information om hur vi behandlar personuppgifter följer här vår integritetspolicy:

Vad är personuppgifter?

En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till en person såsom bilder, adress och telefonnummer.

Hur hanterar vi personuppgifter?

I Horreds Mekaniska AB hanterar vi uppgifterna i vårt bokföringsprogram Visma, där förekommer register över anställda och kunder. Dessa innehåller bland annat namn, personnummer, adress, telefonnummer, mailadress och fastighetsbeteckning. För våra anställda lagras även uppgifter om närmast anhörig, så att vi snabbt ska kunna kontakta dem om något skulle inträffa på arbetet.

Vi registerar dina personuppgifter när du kontaktar oss via telefon eller på e-post. Detta görs för att vi ska kunna hantera ditt ärende eller besvara din fråga på bästa sätt.

Varför lagrar vi personuppgifter?

Uppgifterna lagras i vårt kundregister för att vi ska kunna upprätthålla en säker kundrelation och kunna fullgöra beställningar när vi utför trädgårdsarbeten, arbetar med försäljning i vår butik samt betalar ut lön till våra anställda. Uppgifterna används även i bokföringen och vid tidpunkten för revision. Vid nyanställning informeras den anställde om vilka typer av uppgifter vi lagrar om vår personal och varför genom vår guide för nyanställda.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Vi sparar räkenskapsinformation enligt Bokföringslagen, fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Kontaktuppgifter till oss

Om du har frågor angående vår hantering av dina personuppgifter kontakta oss gärna på kontakt@horredsmek.se